Apoteket ger råd – huvudlöss

Apoteket ger råd – huvudlöss

Posted by on sep 14, 2012 in Apoteket, Ditt och datt

Uppdatering av aktuella läkemedel för behandling av huvudlöss. Foldern finns på Apotekets samtliga butiker i Sverige. A7-format, 20 sidor Beställare: Margareta Söderström, Apoteket AB

Läkemedelsfolder

Läkemedelsfolder

Posted by on mar 16, 2012 in Apoteket, Ditt och datt

Grafisk formgivning Läkemedelsbroschyr för Apotekets räkning. Målgrupp kommuner. 4 sidor, A5-format

Små smarta foldrar #3

Små smarta foldrar #3

Posted by on jan 30, 2012 in Apoteket, Ditt och datt

På uppdrag av Apoteket återupptar vi en 12-sidig egenvårdsfolder från förra våren. Tillsammans med copywriter Anne Crussell ser vi över texten i samarbete med Apoteket. I butik i början av mars.

Direktleverans av djurläkemedel

Direktleverans av djurläkemedel

Posted by on jan 29, 2012 in Apoteket, Ditt och datt

Formgivning informationsbroschyrer Våren 2010 fick jag uppdraget av Apoteket att ta fram en ny grafisk profil för tjänsten Direktleverans av djurläkemedel. I uppdraget ingick att leta lämpliga bilder, producera fyra foldrar riktade till veterinärer, privata djurägare och professionella djurägare. Tillsammans med uppdragsgivaren jobbade vi igenom texterna till fyra olika målgrupper. Profilen utvecklades och godkändes under […]

Små smarta foldrar #2

Små smarta foldrar #2

Posted by on jun 3, 2011 in Apoteket, Ditt och datt

Apotekets egenvårdsfoldrar Nu hotar dvärgbandsmasken våra hundar och katter och Apoteket går nu ut med en uppdatering av foldrarna Mask hos hund och Mask hos katt. Foldrarna finns att hämta hos närmaste Apotek och är en viktig information för dig som har eller är nära djur som katt och hund. Kolla även Apotekets hemsida för […]

Små smarta foldrar

Små smarta foldrar

Posted by on apr 16, 2011 in Apoteket, Ditt och datt

Nu uppdaterar jag fler av Apotekets informationsfoldrar med start i april. Foldrarna, som innehåller bra och smart information om egenvård och receptfria alternativ, finns att hämta på Apoteket över hela landet. Senaste uppdateringen gällde magbesvär som skulle finnas på Apoteken inför nuvarande magkampanj. Dessutom fick jag uppdraget att producera en helt ny folder: Känslig mage […]

Hälsoguiden

Hälsoguiden

Posted by on jun 30, 2010 in Apoteket, Ditt och datt

För Apoteket formgav jag Hälsoguiden, en bok som såldes i butikerna och som också användes som ett verktyg för Apotekets hälsocoacher. Samtidigt höll Apoteket, på utvalda platser i Sverige, seminarium med Annika Dopping som moderator och man visade också en egenproducerad film om hälsa och viktnedgång. Boken var en del i den grafiska profil som […]

Information om egenvård

Information om egenvård

Posted by on jan 25, 2010 in Apoteket, Ditt och datt

Apoteket har, i sina butiker, över 40 små informationsfoldrar om olika typer av besvär med information om egenvård och tips.Mitt uppdrag var att producera original och att tillsammans med beställaren granska och bearbeta texten.