Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen

Grafisk formgivning av informationsbroschyr Uppdrag för Stockholms läns landsting med information till förskrivare om fördelarna med förteckning över patientens utskrivna läkemedel. Grafisk formgivning Textbearbetning. Foto: Kristofer Samuelsson

Patientsäkerhetsdagarna

Patientsäkerhetsdagarna

Medicinskt Kunskapscentrum ställde ut på Patientsäkerhetsdagen i Stockholm i slutet av november 2010. I uppdraget ingick att illustrera och formge en poster. Affisch 6000 x1000 mm