Läkemedelsförteckningen

Grafisk formgivning av informationsbroschyr

Uppdrag för Stockholms läns landsting med information till förskrivare om fördelarna med förteckning över patientens utskrivna läkemedel.

  • Grafisk formgivning
  • Textbearbetning.

Foto: Kristofer Samuelsson