Numera har jag axlat om till en ny karriär, Chocolatier, i det egna bolaget OmnOmnOmn Chocolaterie. Jag utbildade mig och öppnade tillverkning och butik i Årsta 2013 och finns numera i Hammarby Sjöstad sedan 2016 i en större butik. Där håller jag provningar och kurser i samma lokaler. Det tar all min tid och jag tar inga externa uppdrag om de inte omfattas av min nuvarande tillverkning. Där formger jag för kunder och mina egna förpackningar.

Är du ett företag som vill ha företagsanpassade chokladprodukter är du välkommen att kontakta mig på info@omnomnomn.se

Eva Mantsinen, Skapa Media AB

 

Jag startade Skapa Media 2000. Min yrkesbakgrund är blandad. Jag har arbetat i en folkorganisation, i tjänstesektorn, inom vården, i butik med mera vilket gör att jag mött olika människor och miljöer. En erfarenhet som stärkt mig i förståelsen att tänka nytt oavsett vilket företag jag samarbetar med. Mina starka sidor är att jag är noggrann, har en analytisk förmåga och att jag är snabb och alltid håller deadline.