Patientsäkerhetsdagarna

Medicinskt Kunskapscentrum ställde ut på Patientsäkerhetsdagen i Stockholm i slutet av november 2010. I uppdraget ingick att illustrera och formge en poster.

Affisch 6000 x1000 mm