Apoteket Farmaci

Läkemedelsutbildningar för vård- och omsorgspersonal
För Apoteket Farmaci har jag tagit fram fyra stycken informationsbroschyrer i en enhetlig grafisk profil. Broschyrerna beskriver Apoteket Farmacis stora utbud av utbildningar inom områdena patientsäkerhet och läkemedelshantering, äldre och läkemedel, förskrivningsrätt, farmakologi med mera.

Uppdragsgivare: Eva Olbo, Apoteket Farmaci

Apoteket Farmaci/Utbildningar →