Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting och Medicinskt Kunskapscentrum ställde ut på posterutställningen Patientsäkerhetsdagen i Stockholm i slutet av november 2010. Slutformatet var 6 x 1 meter. I uppdraget ingick illustration, textbearbetning, grafisk form och produktionsledning.

Uppdragsgivare: Irina Zetterman, Medicinskt Kunskapscentrum, Stockholms läns landsting.