Ny formgiven broschyr

Ny formgiven broschyr

Posted by on sep 9, 2012 in Ditt och datt, Express Gruppen

Företagsbroschyr framtagen för Express Gruppen AB. Idén var att redan på omslaget målgruppsanpassa broschyren och visa företagets serviceutbud på flikar. Under respektive flik varvas intervjuer med information om serviceutbudet. 580×580 mm, 20 sidor Copywriting: Anna Blixt, Dyrka AB Foto: Kristofer Samuelsson Grafisk form/produktionsledning: Eva Mantsinen Print: PÅ Media/Michael Spång

Caféino på Facebook

Caféino på Facebook

Posted by on maj 17, 2012 in Caféino, Ditt och datt

Måndag 14 maj startade vi Caféino kaffebar & butik på Facebook. I väntan på att kaffebaren ska bli klar, att hemsidan ska lanseras och kaffet äntligen ska distribueras kände vi att vi inte kunde vänta längre. Gå in och gilla (och automatisk få uppdateringar i projektet) på Caféino kaffebar & butik.

Små smarta foldrar #3

Små smarta foldrar #3

Posted by on jan 30, 2012 in Apoteket, Ditt och datt

På uppdrag av Apoteket återupptar vi en 12-sidig egenvårdsfolder från förra våren. Tillsammans med copywriter Anne Crussell ser vi över texten i samarbete med Apoteket. I butik i början av mars.

Grafisk profil

Grafisk profil

Posted by on jan 29, 2012 in Ditt och datt, Express Gruppen

Stockholm Express Städ bytte 2011 namn till Express Gruppen. Mina uppdrag har varit flera: Projektledare för igångsättning av hemsidan Grafisk formgivare för den grafiska profilen Projektledare och AD inför fotografering av verksamhetsbilder med mera

Direktleverans av djurläkemedel

Direktleverans av djurläkemedel

Posted by on jan 29, 2012 in Apoteket, Ditt och datt

Formgivning informationsbroschyrer Våren 2010 fick jag uppdraget av Apoteket att ta fram en ny grafisk profil för tjänsten Direktleverans av djurläkemedel. I uppdraget ingick att leta lämpliga bilder, producera fyra foldrar riktade till veterinärer, privata djurägare och professionella djurägare. Tillsammans med uppdragsgivaren jobbade vi igenom texterna till fyra olika målgrupper. Profilen utvecklades och godkändes under […]

Bok – Bostadspolitisk plattform

Bok – Bostadspolitisk plattform

Posted by on jan 29, 2012 in Hyresgästföreningen

På uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm, formgav jag boken Bostadspolitisk plattform. I samarbete med copywriter Anne Crussell kokade vi ner och formgav över 100 sidor A4 text till 37 sidor bok. WireO-bunden. Illustration: Eva Mantsinen, Emelie Bergman Foto: Johnér, Matton

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen

Grafisk formgivning av informationsbroschyr Uppdrag för Stockholms läns landsting med information till förskrivare om fördelarna med förteckning över patientens utskrivna läkemedel. Grafisk formgivning Textbearbetning. Foto: Kristofer Samuelsson

Japansk höst

Japansk höst

Posted by on jan 29, 2012 in Yasuragi Hasseludden

Grafisk formgivning av folder – höstaktiviteter på Yasuragi Hasseludden. Produktionsledning Grafisk formgivning Textbearbetning Foto: Yasuragi Hasseludden.

Yasuragi Kids – sommarkampanj

Yasuragi Kids – sommarkampanj

Posted by on jan 29, 2012 in Yasuragi Hasseludden

Projektledning och formgivning för Yasuragi Kids sommarkampanj. Grafisk profil Annonser i dagspress och magasin Bussannonsering Tunnelbaneskyltar Sälj- och informationsfolder Matmenyer Vykort Inbjudan till invigningen Affisch Illustrationer: Nina von Rüdiger.

Läkemedelsutbildningar

Läkemedelsutbildningar

Posted by on okt 23, 2011 in Apoteket Farmaci, Ditt och datt

Informationsbroschyrer För Apoteket Farmaci har jag tagit fram fyra informationsbroschyrer med enhetlig grafisk profil. I broschyrerna erbjuder Apoteket Farmaci sitt stora utbud av utbildningar inom områdena patientsäkerhet och läkemedelshantering, äldre och läkemedel, förskrivningsrätt, farmakologi med mera. Utbildningarna vänder sig till vård- och omsorgspersonal. Grafisk profil Grafisk formgivning Foto: Apoteket Farmaci